KairosLeuchtmittelauswahl:

Kairos 15 / 21 / 28W 12 LED
Kairos 19 / 28 / 38W 16 LED
Kairos 29 / 43 / 56W 24 LED
Kairos 42 / 63 / 82W 36 LED