KairosLeuchtmittelauswahl:

Kairos 15 / 21 / 27W R1-LED
Kairos 19 / 28 / 38W 16 LED
Kairos 27 / 40 / 53W R2-LED
Kairos 40 / 59 / 78W R3-LED